Sino ang botante? Ang master ng sitwasyon o ang papet?

Sino ang botante? Ang master ng sitwasyon o ang papet?
Sino ang botante? Ang master ng sitwasyon o ang papet?
Anonim

Ang huwarang demokratikong modelo - inihahalal ng mga tao ang pamahalaan, aktibong kinokontrol ito at binabago ito kapag ito ay mayabang. Paano kung hindi? Baka naman baliktad? Marahil ang gobyerno ay hindi nagluluto, ngunit nagluluto sa mga tao, at "sinasayaw" ito ayon sa gusto nito? Siguro nagustuhan ito ng mga mamamayan?

Anong uri ng hayop ang botante?

Sa anumang demokratikong estado, ang botante ay ang bawat mamamayan na may karapatang lumahok sa mga halalan. Maging ito ay ang halalan ng pangulo o halalan sa konseho ng nayon. Ang botante ay tayong lahat.

Sambayanan

Ang isang mamamayan ay maaaring lumahok sa mga halalan kung siya ay:

  1. Capable - may kakayahang makuha ang mga karapatan at obligasyon at gamitin ang mga ito, ibig sabihin, naabot na niya ang edad ng mayorya at hindi pa gumagalaw ang kanyang isip.
  2. May kakayahan - may kakayahang magkaroon ng mga karapatan, ibig sabihin, ipinanganak at hindi pa patay.

Sa ilang mga kaso, na itinakda ng batas, ang mga dayuhang mamamayan ay maaari ding maging mga botante.

Ano ang mga karapatan niya?

Ang mga karapatan ng botante ay kasabay ng kanyang mga tungkulin, kung batid niya ang kanyang sarili bilang panginoon ng bansa at nais niya ang kanyang mas magandang buhay.

May karapatan ang botante:

  • upang pumili ng "mga lingkodtao” sa lahat ng antas – pederal, rehiyonal, munisipyo;
  • makilahok sa referenda;
  • demand na isama sa electoral rolls;
  • demand na maisama sa mga listahan sa pamamagitan ng referendum;
  • at, sa wakas, ang ikaw mismo ang mahalal.

Mayroon ba talaga sila?

Ang botante ay ganap at talagang panginoon ng bansa kapag ang pangunahing intriga sa halalan ay kung sino ang mananalo. Kapag itinuring niya ang kanyang karapatan bilang isang tungkulin at nakatitiyak na ang kanyang boses ay makakaimpluwensya sa kanyang kinabukasan bilang isang mamamayan at sa buong bansa. Kailan nga ba talagang lingkod ng bayan ang isang opisyal? Sa isang demokrasya, ang botante ang kapangyarihan.

Gayunpaman, ang "magkaroon ng karapatan" at "magkaroon ng pagkakataon" ay hindi palaging nagtutugma. Ito ay makikita kapag ang botante, kahit sino pa ang kanyang iboto, ay alam na alam kung sino ang mananalo. Ang tanong ay lumitaw: sino ang "nagsasayaw" kanino? Sa kasong ito, ang botante ay isang dagdag, isang paraan sa isang layunin, at hindi isang master ng sitwasyon.

Mga tao at populasyon

Mayroong dalawang paliwanag para dito:

  • o mahal na mahal ng mga tao ang kanilang mga alipin kaya sinasakyan nila ang mga ito;
  • o wala siyang pakialam kung ano ang mangyari sa bansa.

Kung totoo ang pangalawang opsyon, walang civil society sa bansa. At kung gayon, maaaring walang demokrasya. "Mga tao" sila o "populasyon" - pinipili ng mga mamamayan ng bawat bansa ang kanilang sarili.

Popular na paksa